Ceník:

Cena za dopravu - 16 Kč/km +19% DPH
Přistavení kontejnerů - 3 - 12 m3
(čistá suť, zemina, kamení)

Pronájem kontejneru - 2. a další den - 100 Kč

Avia kontejner nosnost materiál cena bez DPH 19%
11 m3 3 t odpad 4000 Kč
3 m3 3 t odpad 2870 Kč
3 m3 3 t suť 1570 Kč
3 m3 3 t zemina 1780 Kč

Fotogalerie